MeerPlaats Breukelen

Inleiding

De Wilhelminastraat in Breukelen is gelegen op een bijzondere locatie tussen het oude centrum van Breukelen en het druk bevaren Amsterdam-Rijn kanaal. De gebouwde omgeving bestaat uit een brede variëteit van bouwstijlen, kleurgebruik en leeftijd.

Ter plaatse van de te ontwikkelen locatie heeft de Wilhelminastraat een nauw straatprofiel, met name ten gevolge van het appartementengebouw aan de overzijde, dat direct aan het trottoir is gebouwd. Het stedelijk bouwblok waar de locatie deel van uit maakt is relatief dicht bebouwd, omdat ook binnen het bouwblok woningen staan.

Stedenbouwkundig

Om voldoende lucht te houden in de Wilhelminastraat is bij de gepresenteerde oplossing gekozen het gebouw op afstand te leggen van het trottoir en hierop met tuinen te laten aansluiten. Met deze positie sluit de rooilijn aan op de rooilijn die ontstaat door de kopgevels van de bebouwing aan de Marijkestraat en het Domineeslaantje.

Rekening houdend met het dicht bebouwde bouwblok wordt ook binnen het bouwblok zoveel mogelijk lucht gecreëerd door op het binnenterrein de extra benodigde parkeerplaatsen en bergingen te plannen. Daarbij blijft voldoende ruimte over voor een groene aankleding van deze ruimte.

Door de entree van het bouwblok tussen de woonbeuken te situeren wordt aan beide zijden van het bouwblok met een rustige woon-woon relatie aangesloten op de bestaande bebouwing. . In de architectuur wordt de aansluiting op de bebouwing aan de Marijkestraat en het Domineeslaantje verzocht door een lage ‘gootlijn’.

Architectuur

Om een plaats te krijgen tussen de keur aan gebouwstijlen rondom is gekozen voor een heldere architectuurtaal.

De lage gootlijn sluit aan op de bebouwing aan de Marijkestraat en het Domineeslaantje. De eerste gevellaag wordt gevormd door een frisse metselwerk plint van een gevarieerde roestbruine baksteen met gele accenten. Hiermee neemt het metselwerk zowel de rood-bruine baksteen van de Marijkestraat als de gele baksteen van de woningen aan het Domineeslaantje in zich op.

De bovenste twee lagen bestaan uit een natuurlijk gevarieerde vezelcementlei in ruitpatroon.

Met de verticale metselwerkaccenten wordt als een soort tweede laag in de architectuur in een dynamische ritmiek de individuele woning zichtbaar. De elementen verzorgen de overgang van de menselijke naar de stedelijke maat.

De balkons en galerijen zijn fris-witte accenten. Door de materialisering in wit gecoat staal en de horizontale belijning zijn zij een knipoog naar de scheepvaart die zo dichtbij met grote snelheid passeert of rustig aanlegt bij de MeerPlaats.

 

Projectnummer:  283  
Projectnaam: Meerplaats
Adres:  Wilhelminastraat
Plaats: Breukelen
Betreft: 25 appartementen
Opdrachtgever: Zegers Bouw
     
Ontwerp: 2019  
Status: Aanbesteding niet gewonnen  
     
Links: www.zegersbouw.nl

SYNARGIO architecten | Stationsweg 9 | 6711 PJ  EDE | Postadres: Postbus 8243 | 6710 AE  Ede
t: 0318 618 311 | i: www.synargio.nl | e: | kvk: 09076365 | btw: NL800959115B01

privacybeleid