Inbreidingslocaties

 

Inbreidingslocaties

In de loop der jaren is Synargio een specialist geworden op het gebied van  Inbreidingslocaties. Nieuwe bebouwing in een al bestaande gebouwde omgeving biedt uitgelezen kansen om een leefgebied een positieve impuls te geven.

Om dit te bereiken voert Synargio een uitgebreide analyse uit. Dit betekent dat de relatie van de plek tot de omgeving bestudeerd wordt op niveau van wijk, stad en landschap. Tevens wordt de historie van een gebied onderzocht om de ontstaansgeschiedenis van een stad te begrijpen en om daar op voort te bouwen, maar ook om mogelijk aanknopingspunten voor nieuwbouw in te ontdekken. Tenslotte wordt kennis genomen van gebiedsontwikkelingsplannen om een architectuur te ontwerpen die hier naadloos bij aan kan sluiten.

De uitdaging bij elk ontwerp is om bij het uiteindelijke gebouw het gevoel te krijgen dat het vanzelfsprekend is dat het er staat. Tegelijk dient de nieuwbouw een verrijking en aanwinst te zijn voor het dorp of de stad.

Synargio vindt veelal in de historie aanknopingspunten voor architectuur. Oude vormen en betekenissen worden opgepakt en vormen een architectonische grondslag voor de nieuwbouw. Zo is oud de basis voor nieuw en krijgt de nieuwbouw een bestaansrecht voor de toekomst.

SYNARGIO architecten B.V. | Stationsweg 9 | 6711 PJ  EDE | Postadres: Postbus 8243 | 6710 AE  Ede
t: 0318 618 311 | i: www.synargio.nl | e: | kvk: 93444583 | btw: NL866403152B01

privacybeleid