Herbestemming gymzaal tot brandweerpost

Brandweerpost Bennekom

Midden in het oude centrum van Bennekom ligt een in onbruik geraakte gymzaal uit de jaren ‘70. Daar direct naast ligt een brandweerpost in een klein pand. Dit pand kan niet de voertuigen stallen die de brandweerpost nodig heeft om z’n taken goed uit te kunnen voeren en het voldoet daarnaast niet aan Arbo-technische eisen.
 
In eerste instantie is in opdracht van de gemeente Ede een verkenning uitgevoerd of het mogelijk is om de gymzaal her te bestemmen tot brandweerpost. Na een grondige analyse van het sportgebouw bleek dat het functioneel en financieel een goede mogelijkheid is om het bestaande gebouw te transformeren. Bijkomend voordeel is ook dat het gebouw met al z’n historie een herinnering blijft op deze plek en dat behoud van het pand in basis de meest duurzame oplossing is.
 
Het bestaande gebouw wordt ontdaan van al z’n asbestbeplating, ongeïsoleerde geveldelen en niet dragende binnenmuren. Om het gebouw duurzaam te maken wordt op het bestaande metselwerk een nieuwe thermische schil aangebracht met wit stucwerk-buitengevelisolatie. Daar waar het oude bitumineuze materiaal als een soort gevelbekleding was aangebracht, wordt de gevel voorzien van donker, genuanceerd plaatmateriaal. De oorspronkelijke massaopbouw blijft daarmee behouden.
 
In de nieuwe planvorming is veel aandacht besteed aan het uitrijden van de brandweervoertuigen en de parkeer-voorzieningen voor het winkelend publiek. Door aan de Bergakkerweg het uitrijden te plaatsen met de toegang voor de brandweermensen, en daarnaast het publieksparkeren te verplaatsen naar alleen het Bergakkerplein, ontstaat een duidelijk gebruik van het terrein en omgeving. Veiligheid en gemak zijn daarmee beide gediend.
 
Projectnummer:  283  
Project: Brandweerpost Bennekom
Adres:  Schoolstraat
Plaats: Bennekom
Betreft: Herbestemming Gymzaal
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Aannemer: Bouwbedrijf Van Swaay BV
Fotografie: 7 Days Photography
     
Ontwerp: 2018  
Realisate: 2020  
     
Links: Gemeente Ede
  Brandweer Bennekom
  Bouwbedrijf Van Swaay BV 
  7 Days Photography

SYNARGIO architecten B.V. | Stationsweg 9 | 6711 PJ  EDE | Postadres: Postbus 8243 | 6710 AE  Ede
t: 0318 618 311 | i: www.synargio.nl | e: | kvk: 93444583 | btw: NL866403152B01

privacybeleid